NYX Mosaic Powder Blush (NYX โมเสค บลัชออน)


NYX Cosmetics
NYX Mosaic Powder Blush
(บลัชออนและไฮไลต์ในตลับเดียว เอนกประสงค์ สุดคุ้ม)
ราคา 310 บาท
สินค้าพร้อมส่ง
Powder Blush
Code
Qty
Highlighter
MPB01
3
Latte
MPB02
Plummy
MPB03
1
Peachy
MPB04
2
Champagne
MPB05
Rosey
MPB06
3
Café
MPB07
Spice
MPB08
5
Paradise
MPB09
6
Love
MPB10
3
Truth
MPB11
Dare
MPB12
2

เลือกโทนสี NYX Mosaic Powder Blush


รีวิว NYX Mosaic Powder blush

Preview

Mosaic Powder Blush สี LOVE
点击在新窗口中查看该图片

点击在新窗口中查看该图片
点击在新窗口中查看该图片


Mosaic Powder Blush สี Paradise
点击在新窗口中查看该图片

点击在新窗口中查看该图片
点击在新窗口中查看该图片


点击在新窗口中查看该图片

Mosaic Powder Blush สี Peachy
点击在新窗口中查看该图片

点击在新窗口中查看该图片


Mosaic Powder Blush สี Rosey

点击在新窗口中查看该图片

点击在新窗口中查看该图片

点击在新窗口中查看该图片


สี Dare
http://pic.pimg.tw/ayu1985/49aa8d5319686.jpg
ไล่โทนสีจากภาพด้านบน 1-5
http://pic.pimg.tw/ayu1985/normal_49aa8dfb9f76d.jpg
NYX-Rosay1
ไล่โทนสีจากภาพด้านบน 1-5

NYX-Rosey2.jpg

สี Rosey และสี Dare

NYX2
Swatch

NYX3.jpg